Z e s p ó ł  G a b i n e t ó w  L e k a r s k i c h

" C E N T R U M "
Gabinet Kardiologiczny
DANE ZAWODOWE

 

Gabinety Lekarskie Centrum

Strona Główna

Gabinet Kardiologiczny

Strona Główna
Przyjęcia
Wizytówka

Dojazd

Historia
Kontakt
Informacje podstawowe

Prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Kutarski

Dane Zawodowe
Praca naukowo-badawcza

Inne linki

Pomocne odnośniki
Statystyki Strony
Strony dla Pacjentów
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski

pracuje zawodowo w Katedrze i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie od 1972 roku.

Uzyskał następujące specjalizacje:

1. I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych -1975 r,
2. II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych - 1981,
3. tytuł specjalisty w zakresie kardiologii - 1986 r.

Stopnie naukowe:

  1. Stopień doktora nauk medycznych - 1979 r.
  2. Stopień doktora habilitowanego nauk med. - 2002 r
  3. W 2005 roku - stanowisko prof. nadzwyczajnego AM w Lublinie.
  4. Tytuł naukowy profesora Nauk Medycznych: 12-10-2006 r.