Z e s p ó ł  G a b i n e t ó w  L e k a r s k i c h

" C E N T R U M "
Gabinet Kardiologiczny
INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Gabinety Lekarskie Centrum

Strona Główna

Gabinet Kardiologiczny

Strona Główna
Przyjęcia
Wizytówka

Dojazd

Historia
Kontakt
Informacje podstawowe

Prof. dr hab. n. med. 
Andrzej Kutarski

Dane Zawodowe
Praca naukowo-badawcza

Inne linki

Pomocne odnośniki
Statystyki Strony
Strony dla Pacjentów
Forma organizacyjna:

Prywatna praktyka lekarska o nazwie: Gabinet Kardiologiczny dr n. med. Andrzej Kutarski prowadzi działalność jako samodzielny podmiot gospodarczy (przedsiębiorca).

Miejsce prowadzenia działalności zawodowej:

ul. Głeboka 29
20-612 Lublin
tel: (081) 532 37 34

Siedziba Firmy:

ul. Perłowa 14
Marysin 21-002 gm. Jastków

Najważniejsze dane identyfikacyjne:
REGON: 430579961
NIP: 946-181-01-73

Prawo wykonywania zawodu: 59-07 299L
Nr specjalistycznej praktyki lekarskiej nadany przez OIL: 58-99-002358L